ข้อกำหนดในการให้บริการ

ข้อกำหนดในการให้บริการ

-----

ภาพรวม

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย Efreshday ตลอดทั้งเว็บไซต์คำว่า "เรา", "เรา" และ "ของเรา" หมายถึง เอเฟรชเดย์. เอเฟรชเดย์ มีเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลทั้งหมด, เครื่องมือและบริการที่มีอยู่จากเว็บไซต์นี้ให้กับคุณ, ผู้ใช้, ได้รับการยอมรับของคุณข้อกำหนด, เงื่อนไข, นโยบายและประกาศที่ระบุไว้ที่นี่.

โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ/หรือการซื้อสินค้าจากเราคุณมีส่วนร่วมใน "บริการ" ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ" "ข้อกำหนด") ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและนโยบายที่อ้างอิงในที่นี้และ/หรือพร้อมใช้งาน ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้นำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์รวมถึงไม่จำกัดผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ผู้จัดจำหน่ายลูกค้าร้านค้าและ/หรือการมีส่วนร่วมของเนื้อหา

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือการใช้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ใดๆที่คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ หากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อเสนอการยอมรับจะถูกจำกัดโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ๆที่เพิ่มเข้าไปในร้านค้าปัจจุบันจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการด้วย คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของข้อกำหนดในการให้บริการได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การปรับปรุงและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆสำหรับการเปลี่ยนแปลง. การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณอย่างต่อเนื่องตามการโพสต์ของการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ได้รับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ร้านของเราตั้งอยู่บน Shopify Inc พวกเขาให้เรากับแพลตฟอร์ e-commerce ออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถขายผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ.

ส่วนที่ 1-ข้อกำหนดของร้านค้าออนไลน์

โดยการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้, คุณแสดงให้คุณมีอย่างน้อยอายุของส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดของคุณ, หรือว่าคุณเป็นอายุของส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดของคุณที่อยู่อาศัยและคุณได้ให้ความยินยอมของคุณเพื่ออนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในอุปการะของคุณในการใช้เว็บไซต์นี้.
คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่อาจคุณในการใช้บริการที่ละเมิดกฎหมายใดๆในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์)
คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใดๆของลักษณะการทำลายล้าง
การละเมิดหรือการละเมิดข้อกำหนดใดๆจะส่งผลให้มีการยกเลิกบริการของคุณทันที

ส่วนที่ 2-เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ทุกคนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) อาจมีการโอนย้ายที่ไม่ได้รับการถอดรหัสและเกี่ยวข้อง (a) ส่งผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคในการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสในระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย
คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ, คัดลอก, ขาย, จำหน่ายหรือใช้ประโยชน์ส่วนหนึ่งของบริการ, การให้บริการ, หรือการเข้าถึงบริการหรือติดต่อใดๆบนเว็บไซต์ที่มีการให้บริการโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเรา.
ส่วนหัวที่ใช้ในข้อตกลงนี้ถูกรวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่จำกัดหรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้

ส่วนที่ 3-ความแม่นยำความครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรพึ่งพาหรือใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจโดยไม่ต้องให้คำปรึกษาหลักที่มีความถูกต้องมากขึ้น, ที่สมบูรณ์มากขึ้นหรือทันเวลามากขึ้นแหล่งข้อมูล. การพึ่งพาเนื้อเรื่องบนเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง
เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จำเป็นไม่ได้เป็นปัจจุบันและมีไว้สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาแต่เราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ของเรา

ส่วนที่ 4-การปรับเปลี่ยนการให้บริการและราคา

ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกบริการ (หรือส่วนหนึ่งหรือเนื้อหาใดๆ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเมื่อใดก็ได้
เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือกับบุคคลที่สามใดๆสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาการระงับหรือการยุติการใช้บริการ

ส่วน 5-ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี)

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจจะใช้ได้เฉพาะทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีปริมาณที่จำกัดและอาจมีการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น
เราได้ทำให้ทุกความพยายามที่จะแสดงให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สีและภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏที่ร้าน เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงผลของจอภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณมีสีใดๆจะถูกต้อง
เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่มีข้อผูกพันในการจำกัดยอดขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคลใดๆภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจศาล เราอาจใช้สิทธินี้กับกรณีและปัญหา เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่เรานำเสนอ รายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใดๆในเวลาใดก็ได้ ข้อเสนอใดๆสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่ทำบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นโมฆะในกรณีที่ต้องห้าม
เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการข้อมูลหรือวัสดุอื่นๆที่ซื้อหรือได้รับโดยคุณจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณหรือข้อผิดพลาดใดๆในบริการจะถูกแก้ไข

ส่วนที่ 6-ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อที่คุณวางไว้กับเรา เราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคนในครัวเรือนหรือต่อการสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่วางไว้โดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน, บัตรเครดิตเดียวกัน, และ/หรือใบสั่งที่ใช้การเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่การจัดส่งเดียวกัน. ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่อทาง e-mail และ/หรือที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในเวลาที่ทำการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามไม่ให้คำสั่งซื้อที่อยู่ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่จะถูกวางไว้โดยตัวแทนจำหน่าย

คุณตกลงที่จะให้การซื้อในปัจจุบันที่สมบูรณ์และถูกต้องและข้อมูลบัญชีสำหรับการซื้อสินค้าทั้งหมดที่ทำที่ร้านค้าของเรา คุณตกลงที่จะปรับปรุงบัญชีของคุณและข้อมูลอื่นๆโดยทันทีรวมถึงที่อยู่ e-mail และหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุของคุณเพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามความจำเป็น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านนโยบายการคืนสินค้าของเรา

ส่วนที่ 7-เครื่องมือเสริม

เราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามที่เราไม่ได้ตรวจสอบหรือมีการควบคุมหรือการป้อนข้อมูลใดๆ
ท่านรับทราบและยอมรับว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันการรับรองหรือเงื่อนไขใดๆและโดยไม่มีการรับรองใดๆ เราจะไม่มีความรับผิดใดๆที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามที่เป็นตัวเลือกของคุณ
การใช้งานโดยคุณของเครื่องมือเสริมที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ทั้งหมดที่มีความเสี่ยงของคุณเองและดุลยพินิจและคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับและอนุมัติข้อกำหนดที่มีให้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้เรายังอาจในอนาคตให้บริการและ/หรือคุณสมบัติใหม่ๆผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่) คุณสมบัติและ/หรือบริการใหม่นี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

ส่วนที่ 8-การเชื่อมโยงของบุคคลที่สาม

เนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่มีอยู่ผ่านทางบริการของเราอาจรวมถึงวัสดุจากบุคคลที่สาม
ลิงก์ของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและเราไม่รับประกันและจะไม่มีความรับผิดชอบหรือหน้าที่ใดๆสำหรับวัสดุหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือสำหรับวัสดุผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆของบุคคลที่สาม
เราจะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือการทำธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใดๆ ข้อร้องเรียนการเรียกร้องความกังวลหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรถูกนำไปยังบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 9-ความคิดเห็นของผู้ใช้ข้อเสนอแนะและการส่งอื่นๆ

หากคำขอของเราคุณจะส่งผลงานบางอย่างที่เฉพาะเจาะจง (ตัวอย่างเช่นรายการแข่งขัน) หรือไม่มีคำขอจากเราที่คุณส่งความคิดสร้างสรรค์ข้อเสนอแนะ, ข้อเสนอ, แผนหรือวัสดุอื่นๆ, ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์, ทาง e-mail, โดยไปรษณีย์, หรืออื่นๆ (เรียกรวม, ' ความคิดเห็น '), คุณยอมรับว่าเราอาจ, ในเวลาใดๆ, โดยไม่มีข้อจำกัด, แก้ไข, คัดลอก, เผยแพร่, แจกจ่าย, แปลและใช้ในสื่อใดๆความคิดเห็นใดๆที่คุณส่งต่อ เราเป็นและจะไม่มีภาระผูกพัน (1) เพื่อรักษาความคิดเห็นใดๆ (2) ชำระค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็นใดๆ; หรือ (3) เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นใดๆ
เราอาจแต่ไม่มีภาระหน้าที่ในการตรวจสอบแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เรากำหนดไว้ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่ผิดกฎหมายไม่เหมาะสมข่มขู่การหมิ่นประมาทลามกอนาจารลามกอนาจารหยาบคายหรือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิใดๆของบุคคลที่สามใดๆรวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวบุคลิกภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมหรือหยาบคายหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่นๆที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานของบริการหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่ e-mail ปลอม, หลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง, หรือทำให้เราเข้าใจผิดหรือบุคคลที่สามเป็นต้นกำเนิดของความคิดเห็นใดๆ. คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นใดๆที่คุณทำและความถูกต้องของพวกเขา เราจะไม่รับผิดชอบใดๆและไม่มีความเป็นหนี้สำหรับข้อคิดเห็นใดๆที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ

ส่วนที่ 10-ข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางร้านจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากต้องการดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ส่วนที่ 11-ข้อผิดพลาดความคลาดเคลื่อนและการละเว้น

บางครั้งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์การกำหนดราคาโปรโมชั่นข้อเสนอค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าการส่งต่อเวลาและความพร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆไม่ถูกต้องหรือการละเว้นและการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใดๆในบริการหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องจะไม่มีความคลาดเคลื่อนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อแล้ว)
เราไม่มีภาระหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขหรืออธิบายข้อมูลในบริการหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดข้อมูลการกำหนดราคายกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการปรับปรุงที่ระบุหรือวันที่รีเฟรชที่ใช้ในบริการหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการเพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง

ส่วนที่ 12-การใช้งานต้องห้าม

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการแล้วคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใดๆ (ข) ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย (ค) ละเมิดกฎระเบียบกฎหมายหรือศาสนพิธีท้องถิ่นของรัฐ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) ที่จะคุกคาม, การละเมิด, การเป็นอันตราย, defame, ไม่ใส่ร้าย, หยาม, ข่มขู่, หรือแยกแยะตามเพศ, รสนิยมทางเพศ, ศาสนา, ชาติพันธุ์, เชื้อชาติ, อายุ, แหล่งกำเนิดของชาติ, หรือความพิการ; (f) เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (g) เพื่ออัพโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นๆที่จะหรืออาจจะใช้ในทางใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานของบริการหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง, เว็บไซต์อื่นๆ, หรืออินเทอร์เน็ต; (h) เพื่อเก็บรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) เพื่อสแปม, phish, phish, pretext, แมงมุม, คลาน, หรือขูด; (j) เพื่อวัตถุประสงค์ที่หยาบคายหรือผิดศีลธรรม; หรือ (k) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่นๆหรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดใดๆของการใช้งานที่ต้องห้าม

ส่วนที่ 13-การปฏิเสธความรับผิดชอบของการรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิด

เราไม่รับประกันรับรองหรือรับประกันว่าการใช้บริการของเราจะถูกขัดจังหวะทันท่วงทีปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด
เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้
คุณยอมรับว่าเป็นครั้งคราวที่เราอาจจะลบบริการสำหรับระยะเวลาที่ไม่แน่นอนหรือยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้งานของคุณหรือไม่สามารถใช้บริการนี้เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ส่งถึงคุณผ่านทางบริการคือ (ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งโดยเรา) ให้ ' ตามที่เป็นอยู่ ' และ ' เป็นที่พร้อมใช้งาน ' สำหรับการใช้งานของคุณโดยไม่ต้องเป็นตัวแทนการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ, ทั้งด่วนหรือโดยนัย, รวมทั้งการรับประกันหรือเงื่อนไขทั้งหมดของนัย, คุณภาพ merchantable, การออกกำลังกายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ, ความทนทาน, ชื่อ, และการไม่ละเมิด.
ในกรณีที่ไม่มี เอเฟรชเดย์, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, บริษัทในเครือ, ตัวแทน, ผู้รับเหมา, ภายใน, ซัพพลายเออร์, ผูใหบริการหรือผูให้อนุญาตรับผิดชอบการบาดเจ็บ, การสูญเสีย, การอ้างสิทธิ์, หรือโดยตรง, ทางอ้อม, โดยบังเอิญ, กำลังกวาดล้าง, พิเศษ, หรือความเสียหายใดๆ, รวมถึง, โดยไม่จำกัดผลกำไรสูญหาย, รายได้สูญหาย, เงินฝากออมทรัพย์สูญหาย, สูญเสียข้อมูล, ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือความเสียหายใดๆที่คล้ายกัน, ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา, ละเมิด (รวมถึงความประมาท), ความรับผิดชอบที่เข้มงวดหรือมิฉะนั้น, ที่เกิดจากการใช้บริการใดๆหรือ ผลิตภัณฑ์ใดๆที่จัดหาโดยใช้บริการหรือสำหรับการเรียกร้องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณหรือผลิตภัณฑ์ใดๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆในเนื้อหาใดๆหรือความสูญเสียหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้ servi ce หรือเนื้อหาใดๆ (หรือผลิตภัณฑ์) ที่โพสต์ส่งหรือทำอย่างอื่นที่มีอยู่ผ่านทางบริการแม้ว่าจะได้รับการแนะนำความเป็นไปได้ของพวกเขา เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือข้อจำกัดของความรับผิดสำหรับผลที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ, ในรัฐหรือเขตอำนาจศาล, ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต.

หมวดที่ 14-กรณีการชดใช้

คุณตกลงที่จะชดเชยปกป้องและถือว่าไม่เป็นอันตราย เอเฟรชเดย์ บริษัทสาขาและบริษัทในเครือคู่ค้าเจ้าหน้าที่, กรรมการ, ตัวแทน, ผู้รับจ้าง, ผู้ออกใบอนุญาต, ผูใหบริการ, นักร้องเรียน, ซัพพลายเออร์, การค้าและพนักงาน, ไม่เป็นอันตรายจากการอ้างสิทธิ์หรือความต้องการ, รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสม, ทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดจากการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือเอกสารที่

ส่วนที่ 15-ความสามารถในการเป็นโมฆะ

ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือ unenforceable ข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่วนที่ unenforceable จะถือว่าถูกยกเลิกจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ความมุ่งมั่นดังกล่าวจะไม่มีผลต่อความถูกต้องและ enforceability

หมวดที่ 16-การยกเลิก

ภาระผูกพันและหนี้สินของฝ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุดการจ้างงานจะอยู่รอดยกเลิกข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด
ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยทั้งคุณหรือเรา คุณสามารถยกเลิกข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปหรือเมื่อคุณหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา
หากในการตัดสินของเราแต่เพียงผู้เดียวที่คุณล้มเหลวหรือเราสงสัยว่าคุณได้ล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำใดๆหรือข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้เรายังอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณจะยังคงรับผิดชอบต่อจำนวนเงินทั้งหมดที่ครบกำหนดและรวมถึงวันที่สิ้นสุด และ/หรืออาจปฏิเสธการเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนใดก็ตามที่กล่าวมา)

ส่วนที่ 17-ข้อตกลงทั้งหมด

ความล้มเหลวของเราในการออกกำลังกายหรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว
ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดำเนินงานที่โพสต์โดยเราในเว็บไซต์นี้หรือเกี่ยวกับบริการนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจระหว่างคุณกับเราและควบคุมการใช้บริการของคุณการยืดเวลาข้อตกลงก่อนหรือตกลงใดๆการสื่อสารและข้อเสนอใดๆไม่ว่าจะเป็นทางปากหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเวอร์ชันก่อนหน้าของข้อกำหนดในการให้บริการ)
การ ambiguities ใดๆในการตีความข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับพรรคการร่าง

ส่วนที่ 18-กฎหมายที่ควบคุม

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากที่เราให้บริการแก่คุณจะถูกควบคุมโดย

ส่วน 19-การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของข้อกำหนดในการให้บริการได้ตลอดเวลาที่หน้านี้
เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะๆสำหรับการเปลี่ยนแปลง. การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราอย่างต่อเนื่องตามการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ส่วน 20-ข้อมูลติดต่อ

คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกส่งถึงเราที่ contact@efreshday.com

 

BACK TO TOP